در حال بارگذاری

شرکت پویان پردازش تهران

تجهیزات دیتاسنتر، ذخیره سازی اطلاعات وسرور
  • دارای رتبه بندی شورایعالی انفورماتیک کشور از سال 1375
  • عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
  • عضویت در سندیکای تولیدکنندگان رایانه ایران
  • دارای مدارک بین المللی فنی از شرکت EMC

خدمات

پویان پردازش تهران

ارائه راهکار های مراکز داده

ارائه خدمات و سرویسهای دوره ای تجهیزات مراکز داده و ذخیره سازی اطلاعات، ارائه خدمات پشتیبانی ، مشاوره تخصصی و آموزش، ارائه راهکارهای احداث و تجهیز دیتاسنتر، ارائه راهکارهای مجازی سازی

تهیه و تحویل کالاهای سفارشی

تمامـی قطعـات سـرور ( هارد درایـو، رم، پردازنـده و سـایر قطعـات ) ارائه شـده توسـط ایـن شـرکت از معتبرتریـن منابـع ایـن محصـولات در خاورمیانـه و اروپـا تهیـه می گـردد و دارای یکسـال گارانتـی تعویـض (در صورت قرارگیـری در شـرایط گارانتی) و پنـج سـال خدمـات پـس از فـروش مـی باشـند .

خدمات فنی و پشتیبانی

تمامی محصولات اعم از سرور ها و قطعات جانبی اصل بوده و دارای هولوگرام و شماره شناسایی معتبر در سایت های تولیدکننده آن می باشد. تمامی محصولات به صورت اورجینال ارائه می شود

محصولات

محصولات و برندها

خط مشی و اهداف

شـرکت پویـان پـردازش تهـران بـا رویکـرد ایجـاد محیطـی پویـا و تشـکیل یـک تیـم مهندسـی جهـت انجـام پـروژه هـای زیربنایـی حـوزه IT و گسـترش فنـاوری هـای جدیـد فعالیـت مـی کنـد کـه در ایـن زمینـه پیشـرفت هایـی داشـته و از نشـانه هـای آن پیـاده سـازی پـروژه هـای راه حـلگـرا درحـوزه ITمـیباشـد.

حوزه فعالیت شرکت

سرور و تجهیزات شبکه

سرور و تجهیزات شبکه شرکت های Server’s( HP, IBM/Lenovo , SUN)

ذخیره سازی و آرشیو

تجهیزات ذخیره سازی و آرشیو شرکت های QLogic, Brocade, Quantum, HPE, IBM/Lenovo, EMC

ایستگاه های طراحی

ایستگاه های طراحی پیشرفته شرکت Professional Workstation) HP)

رایانه های رومیزی

رایانه های رومیزی شرکت های Desktop & Accessories, Thin Client/Zero Client) HP, IBM/Lenovo)

تجهیزات اتاق سرور

تجهیزات اتاق سرور و قطعات سرور و دستگاههای ذخیره سازی (Data Center Solution)

مشتریان

اسامی بعضی از مشتریان