در حال بارگذاری
hosting image

راهکار های ذخیره سازی

رشد سریع و گسترش نرم افزارهای سازمانی و برنامه های کاربردی مهم در سازمانها نوع نگاه سازمانها وکسب و کارها به ذخیره سازی اطلاعات را تغییر داده است.در کسب و کار های تجاری، صنایع و سازمانهای دولتی ، اطلاعات مهم تر، و فراوان تر از قبل شده اند.حجم بالا و اهمیت اطلاعات حیاتی باعث افزایش آگاهی از نقش ذخیره سازی داده ها در دستیابی به اهداف و حفظ مزایای رقابتی گردیده است .

فناوری هایی مانند انبارهای دیتا ( Data Warehousing) ، پردازش تراکنش آنلاین ، و خدمات الکترونیکی نیاز گسترده ای برای زیرساخت ذخیره سازی سریع و ایمن ایجاد کرده اند .

شرکت پویان پردازش تهران، انتخاب گسترده ای از راه حل های دیسک و آرایه های مبتنی بر دیسک و Tape را ارائه می دهد. که شامل آرایه های ذخیره سازی Entry Level و Midrange و تجهیزات حرفه ای سطح بالا (High END) می باشند .

راه حل های ذخیره سازی ، قابلیت های پیشرفته ای از جمله مجازی سازی سرور و ذخیره سازها و ذخیره سازی طبقه بندی شده

(Tiered) را ارائه می دهد که بتواند پاسخگوی چالشهای تجاری و فنی ، درتمامی سطوح را پوشش دهد.

راه حل های ذخیره سازی ما عبارتند از:

Primary Storage Solutions – راه حل های ذخیره سازی اولیه

Business Continuity Solutions – راه حل های تداوم کسب و کار

Backup Solutions – راه حل های پشتیبان

Big Data Solution – راه حل داده های بزرگ

Cloud Services