راهکار های جامع و یکپارچه

دیتاسنترتجهیزات راه اندازی

دیتاسنتر: ارائه تجهیزات دیتاسنتر اعم از سرور، رک، ذخیره سازه و پشتیبان گیر برند EMC, HPE, IBM

بیشتر

پشتیبان گیرینرم افزار و سخت افزار

پشتیبان گیری: ارائه نرم افزارهای ارجینال، فروش تجهیزات پشتیبان گیر HPE, IBM, Quantum

بیشتر

مجازی سازیاجرا راه اندازی

مجازی سازی: راه اندازی مجازی سازی با استفاده از vmware بر روی سرورهای IBM, HPE

بیشتر

رایانش ابریمشاوره و طرح

رایانش ابری: مشاوره و طراحی تخصصی زیر ساختهای رایانش ابری، تجهیزات ذخیره سازی و سرور

بیشتر